...

Hoe wij werken

Aan de basis van de Concepting Academy staat onze unieke methodiek Verliefd, Verloofd, Gebouwd. Door middel van onze training, inspiratie en advies leer je de knepen van het vak in elke fase van conceptontwikkeling: de conceptanalyse, de conceptcreatie en de conceptrealisatie.

Je leert WAT je ontwikkelt en HOE je ontwikkelt op elkaar af te stemmen en de behoeften van mensen en onze leefomgeving centraal te zetten. Het levert plekken op die van waarde zijn voor mens, gemeenschap en planeet; plekken die raken en waar mensen over praten.

We beginnen de methode met de Conceptanalyse

Onze unieke ontwikkelmethode heet Verliefd, Verloofd, Gebouwd; een analogie van de liefde tussen twee mensen die stapsgewijs een wederkerige, waardevolle relatie aangaan, net als locatieontwikkelaars en hun eindgebruikers.

De stap Verliefd staat voor de conceptanalyse, waarin je onderzoek doet naar de dromen en behoeften van je eindgebruikers en andere stakeholders. Vervolgens plaats je die in de context van de ontwikkelingen in de wereld, de doelstellingen van jezelf of je organisatie en de locatie zelf. Je bepaalt welke soort maatschappelijke, ecologische en economische waarde je wilt creëren en definieert sweet spots waarmee je die kan bereiken.

Van conceptanalyse naar conceptcreatie naar conceptrealisatie

In Verliefd, Verloofd, Gebouwd staat de stap Verloofd voor de conceptcreatie: aan de hand van sweet-spots die alle verschillende behoeften en belangen verenigen, maak je in de conceptcreatie (de stap Verloofd) concrete plannen. Je ontwikkelt een creatief, overkoepelend concept voor jouw locatie en vertaalt dat concept naar de verschillende dragers, zoals de architectuur, functionaliteiten, de communicatie en de operatie.

Van conceptanalyse tot conceptrealisatie

Verliefd, Verloofd, Gebouwd: in de derde en laatste stap Gebouwd, overzie je de totstandkoming van je locatie door het realisatieteam en waarborg je dat wat er gebouwd wordt en hoe er te werk wordt gegaan, in lijn is met jouw overkoepelend concept en de doelstellingen die jullie in de eerste fase hebben opgesteld.

Onze methode

De Concepting Academy gebruikt het gerenommeerde Handboek Conceptontwikkeling voor het ontwikkelen van de modules en het trainen, inspireren en adviseren van conceptontwikkelaars. De driestappen-methode Verliefd (conceptanalyse), Verloofd (conceptcreatie), Gebouwd (conceptrealisatie) is speciaal voor dit boek en de Concepting Academy ontwikkeld en helpt je locaties te realiseren die waardevol zijn voor iedereen. Het Handboek Conceptontwikkeling is verkrijgbaar in boekhandels, online of via de Concepting Academy.

Bestel met korting!
Handboek Conceptontwikkeling; van conceptanalyse tot conceptrealisatie
Verkrijgbaar met 20% korting
Bestel met korting!

reviews over handboek conceptontwikkeling

Heb je vragen?
Wij staan voor je klaar!

Wil je weten wat de Concepting Academy voor jou kan betekenen?
Heb je vragen over onze trainingen, inspiratie of wens je advies op maat? Neem contact met ons op, ons team van experts staat voor je klaar.

Stel je vraag
Maudy kun je bellen met alle vragen over Concepting voor locaties
MAUDY SALFISCHBERGER
Stel je vraag
Created with Sketch Beta.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.